• Digital Kitchen Drying Oven

 

 

Digital Kitchen Drying Oven (ตู้อบแห้ง)
รุ่น SOV-1000W  ยี่ห้อ KTB
พร้อมถาดวางจำนวน 10 ชั้น
รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<

 

 

Digital Kitchen Drying Oven (ตู้อบแห้ง)
รุ่น SOV-1500W  ยี่ห้อ KTB
พร้อมถาดวางจำนวน 16 ชั้น
รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<

 

 

Digital Kitchen Drying Oven (ตู้อบแห้ง)
รุ่น SOV-2000W  ยี่ห้อ KTB
พร้อมถาดวางจำนวน 20 ชั้น
รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 088-2585904, 091-8515297 หรือ add line