เครื่องแก้ว วัสดุสิ้นเปลือง


 • ขวดแล็ป, ขวดดูแรน, ขวดดูราน, Laboratory Bottle, duran
  Laboratory Bottle (สีใส / สีชา )

 • Hydrometer, ไฮโดรมิเตอร์, มาตรวัดความหนาแน่นของเหลว, เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ, ไฮดรอมิเตอร์
  Hydrometer

 • Thermometer, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เทอร์โมมิเตอร์, ตัววัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว, เทอร์โมมิเตอร์ปรอท, เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์, ปรอทวัดอุณหภูมิ, มาตรอุณหภูมิ
  Thermometer (แอลกอฮอล์/ปรอท)

 • Cuvette, คิวเวทท์, Quartz Cuvette, ควอร์ตคิวเวท, Glass Cuvette, คิวเวทแก้ว, Plastic cuvette, คิวเวตต์, คิวเวทท์พลาสติก
  Cuvette

 • Vial,
  Vials

 • Petri Dish

 • Hematocrit Capillary Tubes

 • Filter Paper (Wintech / Japan)

 • Syringe Filters

 • Microscope Slide

 • Cover Glass

 • Coplin Jar

 • Glass Funnel

 • Magnetic Bar

 • Allihn Condenser คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ
  Allihn Condenser

 • Soxhlet
  Soxhlet