Euromex

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา
ระบบไฟ LED รุ่น ISCOPE Cat No. IS.1153-Pli
ยี่ห้อ EUROMEX /Netherland
วิดีโอเพิ่มเติม >>คลิก<<
รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 088-2585904, 091-8515297 หรือ add line

Microscope, กล้องจุลทรรศน์, Euromex, Q-scope, กล้อง 2 กระบอกตา, กล้อง 3 กระบอกตา

กล้อง CMEX-5 Pro, CMEX-20 Pro ยี่ห้อ Euromex 
ประเทศ เนเธอร์แลนด์
รายละเอียดเพิ่มเติม CMEX-5 Pro >> คลิก <<
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 088-2585904, 091-8515297 หรือ add line