• น้ำยาทำความสะอาด

M-CLEAN is a powerful natural citrus floor cleaner and degreaser. The superior performance of this water based cleaner is derived from a synergistic blend of natural orange solvent and a unique surfactant system. This versatile product can be used for most industrial and commercial cleaning jobs. The product will remove heavy grease and oil deposits and deodorizes as it cleans. M-CLEAN is designed for use in automatic floor scrubbers, mop buckets, spray bottles, and hand cleaning applications.

บรรจุ 5 ลิตร, 19 ลิตร และ 208 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 088-2585904, 091-8515297 หรือ add line